Tag Archives: ของที่ระลึกขอบคุณ

พวงกุญแจไม้แกะสลัก ของที่ระลึกสำหรับขอบคุณ

พวงกุญแจไม้แกะสลัก ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ จากนักศึกษาฝึกงาน

พวงกุญแจไม้ ที่น้องนักศึกษาฝึกงาน สั่งทำเพื่อมอบให้พี่ๆ เป็นการแทนคำ ” ขอบคุณ ” ที่มอบโอกาสได้เรียนรู้จักการทำงาน ก่อนที่จะจบการศึกษาและก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานต่อไป

น้องๆ ออกแบบเป็นรูปแสดงเอกลักษณ์ของตนเอง พร้อมแกะสลักเป็นชื่อ/รุ่น ของน้องๆ ไว้ให้เป็นที่ระลึก

20160916_104953_1 20160916_105007_1 20161001_075551_1  20161001_075704_1

20161001_075645_1  20160909_145544

Continue reading →