พวงกุญแจ ไม้กางเขน

20140917_150711    พวงกุญแจ ไม้กางเขน (Cross Keychain)  เป็นพวงกุญแจไม้รูปไม้กางเขน โดยสลักเป็นพระนามเยซู (Jesus) ทำจากไม้จริง โดนน้ำได้ไม่ล่อน ไม่บวม

ขนาด ความยาวประมาณ 100 mm. หนา 5 mm.

 

“…เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์…” ยอห์น 3:16

20140917_150726 20140917_150718

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>